Budućnost radnog mesta: Rad od kuće i mobilnost

Manje žica, više slobode, povećanaodgovornost, bolja organizacija vremena, prilagodljivo radno vreme i korišćenje ličnog uređaja na poslu su neke od odlika koje će buduće radno mesto, možda već naše sledeće, morati da ponudi. Na predavanjima, koja su organizovana u okviru Fujitsu Day-a u Beogradu saznali smo da mlad čovek više ne smatra da je neophodno da ima fiksno radno vreme ili da dolazi na posao, da bi kvalitetno obavljao posao. Naprotiv! Sve više njih smatra da imaju pravo da rade od kuće, da na poslu koriste svoj uređaj, ako im više odgovara od onog koji im je dodeljen, ali i da posao mora biti obavljen, a vreme i način na koji će to biti urađeno su fleksibilni i proizvoljni, u zavisnosti od zadatka do zadatka.

Ovakvi uslovi rada modernom čoveku omogućavaju dinamičnije i zanimljivije poslovno okruženje, uz istovremeno pozivanje na ništa manju odgovornost i produktivnost, koji su uvek bili neophodni u biznisu. Prema rečima Kristijana Boka, iz marketinga Fujitsu kompanije, produktivnost i zadovoljstvo na poslu danas ne idu jedno bez drugog i firme koje to ne shvate na vreme imaće problema da pronađu posvećene, motivisane i srećne zaposlene.

Fujitsu-Day-Facts

Transformacije radnog mesta i poslovnog okruženja, koji su od kancelarije evoluirali u bilo koje mesto na kojem su nam dostupni računar i internet, omogućili su povećanje mobilnosti, ne samo putem laptopa, nego i tableta i telefona, kao i razvoj komunikacija, koje se danas obavljaju brže i u realnom vremenu. Mejl, instant poruke, SMS i konferencijski pozivi samo su neki od činilaca koji i dalje utiču na razvoj i transformaciju radnog mesta. Budućnost radnog mesta je, pored stavki koje smo nabrojali i KOOPERACIJA. Individualan pristup poslu se završava sa jednim segmentom nekog zadatka, ali se njegovo kompletno ispunjenje završava timski, u saradnji.

To je ono što “Generacija Y” radnika, odnosno onih koji danas završavaju fakultete i škole i ne znaju za život bez interneta, očekuju da im radno mesto, pored fleksibilnosti i mobilnosti ponudi – da bez stega i ograničenja sarađuju jedni s drugima. Praktično, “Generacija Y” očekuje da se posao obavlja isto onako kako se obavlja komunikacija između njih: direktno, u realnom vremenu, sa momentalnom kontrolom rezultata i mogućnošću kooperativnog rešavanja dilema. I dok je donošenje ličnog uređaja na posao podiglo produktivnost, ali i radni elan zaposlenih za gotovo 80 odsto (prema istraživanju prezentovanom na Fujitsu Day) BYOD koncept (Bring Your Own Device) je podigao i nivo pretnji, odnosno mogućnost da se poslovni podaci kompromituju, izgube ili da ih neko ukrade, jer je teže uticati na zaštitu tolikog broja ličnih uređaja i sprečiti curenje podataka (slučajno ili namerno). Prema Fujitsu istraživanju, u kompanijama koje su osvojile BYOD koncept došlo je do transfera poslovnih podataka na privatne naloge zaposlenih, pa je tako i do 23 odsto poslovnih podataka okačeno u Cloud zaposlenih, koji oni koriste i u privatne svrhe. Nažalost, u ovakvim situacijama je nemoguće primeniti univerzalan model zaštite podataka, pa je na svakoj kompaniji da sam reši taj problem, u saradnji sa kompanijama za zaštitu podataka ili na neki drugi način.

Fujitsu-Day-Belgrade

Moderan način poslovanja i promena u načinu razmišljanja nepobitno dovodi i do potrebe za novim uređajima. To znači da kompjuter ili telefon, odnosno tablet zaposlednih nove generacije moraju biti spremni za svaki izazov. Takvi su konvertibilni 2u1 uređaji, lagani Ultrabook laptop računari sa moćnim hardverom i softverom. Sjajan, dopadljiv, dizajn sa ličnim pečatom svakog korisnika i brzina nadogradnje po principu “uradi sam” se podrazumevaju, takođe, kao i modularnost, odnosno jednostavno dodavanje novih opcija računara, koje ne moraju da se kupe odmah, pri inicjalnoj kupovini, nego kasnije, kad se za njima ukaže potrebs. Neki od uređaja koje smo videli sa ovim odlikama su ESPRIMO Q529/Q920, ESPRIMO X923/X923-T i FUTRO S920. Što se tiče mobilnih konfiguracija videli smo nove LIFEBOOK T935/S935 i STYLISTIC Q555 2in1 uređeje, koji su posebno osimišljeni I izrađeni da se dopadnu mladima.