O nama

Firma „PanComputers“ je osnovana krajem 1999. godine sa osnovnom idejom da bude prepoznatljiva na tržištu Srbije po „brand-name“ zastupničkom programu u IT biznisu.

Sedište firme se nalazi u Novom Sadu, gde nam se nalaze kancelarije i magacin. Takođe imamo i kancelariju u Beogradu.

Po osnivanju firme, sklopljeni su ugovori, kako partnerski, tako i servisni, sa renomiranim IT kompanijama FUJITSU Tehnology Solutions, FUJITSU PFU i Brady koje čine osnovu naše ponude na domaćem tržištu.

Takođe, firma „Pan Computers“ postala je distributivni i servisni partner renomiranog svetskog proizvođeča „storage“ uređaja – NetAPP. Pored već navedenih, „Pan Computers“ je ovlašćeni partner svetski poznatih proizvođača Lexmark, HP i DELL

PanComputers zapošljava obučen kadar koji je prošao sve treninge i obuke i sertifikovan je od strane FUJITSU-a i NetAPP-a (njih ukupno 13). Ključ uspeha „PanComputers“ čine odgovoran odnos prema poslu, građenje dugoročnih partnerskih odnosa sa korisnicima, saradnja sa najznačajnijim stručnim i obrazovnim institucijama.

U daljem razvoju firme poseban akcenat stavili smo na izgradnju efikasne servisne podrške za sve zastupničke programe, jer smo se uverili da veliki poslovni sistemi imaju izraženu potrebu za organizovanom podrškom u takozvanom „post-sale“ periodu. U okviru servisne podrške u garantnom i vangarantnom roku svim korisnicima obezbeđujemo originalne rezervne delove i potrošne materijale što je posebno važno za pravilno funkcionisanje opreme u dužem vremenskom periodu.

Paralelno sa razvojem servisne podrške, “Pan Computers” je osposobila poseban tim inženjera koji se bave projektovanjem i instalacijom LAN-ova (lokalnih računarskih mreža), instalacijom autorizovanog sistemskog, korisničkog i zaštitnog (security) software-a, odnosno inženjering uslugama koje su neophodne da bi kompleksnija računarska oprema kao što su računari, serveri, storage uređaji zaživela u poslovnim sistemima korisnika.

 

Danas, firma “Pan Computers” akcenat svog nastupa na tržištu stavlja na velike poslovne sisteme. Osposobljeni smo da isporučimo vrhunsku opremu, koju možemo da instaliramo i efikasno održavamo u svakom poslovnom sistemu korisnika. U mogućnosti smo da organizujemo i obuku stručnih kadrova korisnika u laboratorijama naših principala, kao i posete stručnim seminarima, sajmovima i prezentacijama u organizaciji naših inostranih partnera, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Verujemo da na taj način obezbeđujemo svakom korisniku da oprema koju mi isporučimo radi u dugom vremenskom periodu bez većih zastoja, što je i jedan od poslovnih prioriteta naše firme.

„PanComputers“ pruža usluge javnom sektoru, telekomunikacionim kompanijama, finansijskim institucijama kao i privatnom sektoru.

Portfolio

 

Računari i računarska oprema:

 • Serveri i brand računari – FUJITSU, DELL, HP
 • Računarske konfiguracije po želji
 • Monitori – FUJITSU, DELL, HP
 • Notebook računari – FUJITSU, DELL, HP
 • Računarske komponente
 • Matrični štampači i skeneri FUJITSU, LEXMARK, HP,
 • Toneri – originalnii i „for use“

Računarske mreže:

 • Izrada projekata računarskih mreža
 • Instalacije računarskih mreža –UTP i Optika, Wireless
 • Merenja mreža i izdavanja sertifikata
 • Servis i održavanje računarskih mreža

 

 

Dodatne usluge:

 • Održavanje postojeće opreme po modelu (24×7)
 • „Outsourcing“ štampača

 


Sertifikati

 

 

„PanComputers“ je uvođenjem standarda za upravljanje sistemom kvaliteta postigao visok stepen usaglašenosti poslovnih procesa što je bio osnovni preduslov za dobijanje međunarodnog Sertifikata ISO Standard 9001. , kao i ISO 27001.

 

 

 

„PanComputers“ je dobio visoko stručno priznanje postavši ovlašćeni partner svetski poznatih proizvođača FUJITSU, NetApp, BRADY, Lexmark, HP i DELL

 

 

Referentna lista

 

U dosadašnjem radu realizovali smo mnoge velike projekte. Ovi projekti su definitivno učvrstili našu poziciju kao jednog od vodećih isporučilaca IT opreme za potrebe banaka na teritoriji Vojvodine i čitave Srbije.

 

Banke i finansijske institucije:

 

Banca Intesa ad Beograd

Crédit Agricole Srbija

NLB banka a.d. Beograd

DDOR Novi Sad

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad

 

Državne institucije:

 

Ministarstvo pravde i državne uprave

Ministarstvo prosvete Republika Srbija

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Apelacioni sud u Novom Sadu

Viši sud u Beogradu

Viši sud u Novom Sadu

JKP Toplovod Obrenovac

Autonomna Pokrajina Vojvodine, Republika Srbija

ELEKTROVOJVODINA d.o.o.

Telekomunikacije:

 

Telenor Srbija

Telekom Srbija

Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija

Vip mobile d.o.o.

Orion telekom

 

Obrazovne institucije i muzeji:

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Viskoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

OŠ „Ivan Gundulić“, Beograd

Prirodnjački muzej

Zdravstvene ustanove:

Specijalna bolnica dr. Slavoljub Bakalović, Vršac

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Ivančić i sinovi d.o.o.

Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu: CHM, Beograd

 

Ostale:

UNIVEREXPORT d.o.o.

Bevetti d.o.o., Novi Sad

Metalac a.d., Gornji Milanovac

PMC Inženjering d.o.o.

Wacker Neuson, Kragujevac

ELSYS Eastern Europe, Beograd

ASSECO ESS d.o.o.

ATOS IT Solution and Services, Beograd